Ga verder zonder de tekst te lezen

Een stukje geschrom en hoe een stamboom.

Ik ben geboren in Nederland in 1942, in de stad Haarlem.

In 1967, op 25-jarige leeftijd, emigreerde ik naar Frankrijk, niet ver van Parijs, waar ik sindsdien woon.
De afstand zorgde ervoor dat ik wat dichter bij mijn familie wilde komen en ongeveer dertig jaar geleden begon ik me te interesseren voor de geschiedenis ervan.
Eerst langs mijn moeders kant, met de achternamen van Egdom en Kuperus, en even later de Franse familie van mijn vrouw (geboren Lallement) met de achternamen Lallement, Lamy, Liébart, Perray en Souchard.

Een van mijn broers was begonnen met het onderzoeken van onze achternaam (Cornet). We hebben lang gedacht dat de familie afkomstig is uit Frankrijk. Waarschijnlijk wel, maar niet het Frankrijk dat we vandaag kennen.

Onze oudst bekende voorouder (Cornet) werd geboren omstreeks 1600, waarschijnlijk in Brussel (tegenwoordig België) maar destijds half Frans half Nederlands.

In onze boom vinden we de familie van Egdom en gaan terug in de tijd naar rond 1580.
De Kuperus-tak dateert van rond 1700.

In de jaren vijftig emigreerden een zus en een broer van mijn moeder met hun respectievelijke families naar Australië.
Ik heb een oom en tante maar één keer gezien toen ze uit Australie met vakantie in Nederland waren.

Sindsdien is de Australische familie enorm gegroeid en wilde ik ze toevoegen aan mijn onderzoek.
Relatief moeilijke taak omdat mijn grootouders (van Egdom) overleden waren en zij degenen waren die de meeste informatie over hun kinderen hadden, en die mij hadden kunnen helpen bij mijn onderzoek.
Bovendien waren internetverbindingen in die tijd niet erg efficiënt.

Dus gebruikte ik sociale netwerken en de weinige informatie die ik had. Ze woonden in of rond Perth en ik kende de voor- en achternaam van de neven en nichten.
Via sociale netwerken slaagde ik erin een nicht te vinden die me, met de informatie over mij die ik aan haar doorgaf, me in contact bracht met haar moeder, een nicht die ik kende voor hun emigratie.
Het is de tak van de zus van mijn moeder, de familie Van de Nes.

Van daaruit werden contacten gelegd met andere leden van de familie Vandeness.

Ik moest nog een andere tak vinden, die van mijn oom van Egdom, broer van mijn moeder.
Het was wat lastiger, maar bijna de hele familie staat in onze stamboom.

Over mijn schoonouders:
De familie Lallement is ontstaan ​​in Oost-Frankrijk en de oudst bekende is daar geboren omstreeks 1680 en stierf in 1758 in Lahaymeix, in het departement Maas. Na deze datum ontbreken alle gegevens.

De familie Lamy is afkomstig uit de Orne, maar de tak is rond 1760 gekapt.

De familie Perray komt oorspronkelijk uit Loire-Atlantique, in het westen van Frankrijk, en daar gaan we rond 1560 terug.

En zodat onze kleinkinderen daar hun plek kunnen vinden, heb ik de stamboom, die mijn schoondochter was begonnen, met de achternamen Cottini en Tanaff overgenomen en aangevuld.

U vindt de locatie van elkaar in hun familiebestand.

Ik blijf onze stamboom aanvullen, we zijn nu met meer dan 9000 mensen

Ga hier naar de stamboom